Kullanım koşulları


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Taraflar
Bir tarafta: www.zeynepaksoyreset.com (“Website veya www.zeynepaksoyreset.com) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Zeynep Aksoy Reset (Bundan böyle “Zeynep Aksoy” olarak anılacaktır); ve

Diğer tarafta: www.zeynepaksoyreset.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu Zeynep Aksoy’un sahip olduğu internet sitesi www.zeynepaksoyreset.com’ un üyelerinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.zeynepaksoyreset.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Zeynep Aksoy’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Zeynep Aksoy tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Zeynep Aksoy’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Zeynep Aksoy’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.zeynepaksoyreset.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.zeynepaksoy.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.zeynepaksoyreset.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Zeynep Aksoy ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Zeynep Aksoy üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Zeynep Aksoy, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.zeynepaksoyreset.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Zeynep Aksoy’a tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Zeynep Aksoy’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Zeynep Aksoy’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Zeynep Aksoy’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Zeynep Aksoy’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.zeynepaksoyreset.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Zeynep Aksoy’un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Zeynep Aksoy tarafından www.zeynepaksoyreset.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Websitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Websitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12 Websitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Zeynep Aksoy tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Websitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Zeynep Aksoy’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.zeynepaksoyreset.com/gizlilik-politikasi’ dan ulaşabilir.

3.14. Zeynep Aksoy, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Zeynep Aksoy’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Zeynep Aksoy ve web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Website’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.zeynepaksoyreset.com’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Zeynep Aksoy sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.zeynpaksoyreset.com’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Zeynep Aksoy, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Zeynep Aksoy’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Zeynep Aksoy, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Profil Ayarları” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.20. Bedeni hareket ettirmek, kimileri için kolay, kimileri için zor bir aktivitedir. Bu yüzden kendi bedeninizin sınırlarını bilmek ve bedenden gelen sinyalleri dinlemek Zeynep Aksoy Reset için en birinci esastır. Zeynep Aksoy Reset’in sunduğu videolardaki ve ses kayıtlarındaki herhangi bir fiziksel egzersiz, bedensel hareket, nefes ve meditasyon çalışmalarını yapmaya başlamadan önce bir doktor tavsiyesi almanız tavsiye edilir. Zeynep Aksoy Reset, her bedene ve seviyeye uygun dersler sunuyor olasa, çalışmaları kolaylaştırmak için farklı alternatif ve ekipmanlar öneriyor olsa da, kendi sağlık ve esenliğini gözetmek öğrencinin sorumluluğundadır. Zeynep Aksoy Reset tıbbi bir kuruluş değildir ve eğitmenleri veya personeli size tıbbi tavsiye veya teşhis veremez. Ekipman kullanımı, pozlar, hareketler ve talimatlar ile ilgili her türlü öneri ve yorum tarafınızdan yapılmak zorunda değildir ve Zeynep Aksoy Reset video ve ses kayıtları izlerken ve dinlerken sizin seçiminizde gerçekleştirilir. Sunulan video ve ses kayıtlarında yer alan hiçbir şey, bu tür tıbbi tavsiye veya teşhis olarak yorumlanmamalıdır. Zeynep Aksoy reset sitesine üye olduğunuzda, sunulan bedensel hareket ve nefes çalışamlarının, meditasyon pratiklerinin yoğun ve yorucu pratikler içerdiğini ve bu tür faaliyetlerin ister fiziksel ister zihinsel olsun risk taşıdığını anladığınızı beyan edersiniz. Bu tür faaliyetler için fiziksel ve zihinsel yeteneklerinizi değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır ve bu şartları kabul ederek bu sorumluluğun sizin olduğunu anlıyor ve onaylıyorsunuz. Zeynep Aksoy Reset platfromunda derslere, kurslara, programlara ve etkinliklere katılarak, bu tür etkinlikleri gerçekleştirirken sınırlarınızı aşmadığınızdan ve beceri ve yeteneklerinize uygun etkinlik düzeyinin yanı sıra uygun etkinlik düzeyini seçeceğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Eğitmenlerin zaman zaman fiziksel ayarlamalar veya ekipman kullanımı önerebileceğini ve bu tür önerilen herhangi bir ayarlama veya ekipmanın yetenek seviyenize ve fiziksel ve zihinsel durumunuza uygun olup olmadığını belirlemenin yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu anladığınızı beyan etmiş olursunuz. Zeynep Aksoy Reset platformuna ya da Zeynep Aksoy Reset platformu direktörleri, müdürleri, eğitmenleri, bağımsız yüklenicileri, çalışanları, acenteleri, yüklenicileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Zeynep Aksoy Reset platformu ile ilişkili herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir zamanda herhangi bir türde yaralanma iddiasından açıkça feragat ediyor ve ibraz ediyorsunuz.

3.21. Zeynep Aksoy Reset platformu üzerindeki üyelikler, eğitimler, programlar satın alındıktan sonra üyenin ücret iade talep hakkı bulunmamaktadır. 

3.22. Zeynep Aksoy Reset platformu kapsamındaki üyelikler, eğitimler, programların aylık düzenli ödemeleri her ay üye olunan gün ile aynı gün otomatik olarak üyelik sırasında kullanılan kredi kartı / banka kartı / maaş kartından çekilir. Kartta yeterli limit olmasını sağlamak üyenin sorumluluğundadır. Sistem karttan çekim yapmayı deneyip başarısız olursa her 4 günde 1 çekim yapmayı 5 kez deneyecektir. Bu süre zarfında üyelik aktiftir. Ancak 5 deneme sonunda karttan çekim yapılamadığı durumda üyelik iptal edilir. Üye kayıtlı olduğu eğitime devam etmek isterse, yeniden güncel fiyattan üyelik başlatması gerekir. Üyeliği ücreti düzenli çekilen üyeler fiyat artışından etkilenmezler.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Zeynep Aksoy tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Zeynep Aksoy üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.